JIK Productions

Journey of Innovative Knowledge

Tijd voor transformatie. Tijd voor bewustwording van unconscious bias!

Wij van JIK Productions (Journey of Innovative Knowledge) vinden dat het tijd is voor bewustwording omtrent intermenselijke communicatie en reactiepatronen.

We weten inmiddels allemaal wat niet werkt, maar om de nodige transformatie te ondergaan wilt u juist weten wat dan WEL werkt. Wij kunnen u dat vertellen. En nog beter; Wij kunnen u leren hoe u uw obstakels kunt overwinnen en tegelijk uw organisatiecultuur kunt transformeren!

Wij hebben een hoogwaardige MasterMind training ontwikkeld die is gericht op een intensieve kennismaking met de basisbeginselen van intermenselijke communicatie en reactiepatronen en bewustwording en het vergaren van inzicht in het eigen denkproces vergroot (in een internationale context). Waarbij een effectieve manier van communiceren en het in contact blijven met de ander centraal staan.

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid willen we graag een betekenisvolle bijdrage leveren aan thema’s die in de samenleving spelen en de onderlinge verbondenheid versterken.

Het doel van onze diensten is dat deze verankerd zijn met het maatschappelijk belang, de leefbaarheid in de samenleving en om gedragstransformatie op een positieve wijze te stimuleren.

Onze onconventionele werkwijze kenmerkt zich vooral, doordat wij ons richten op de overeenkomsten tussen diverse groepen mensen. Ons uitgangspunt is ‘Bekend maakt bemind’. Uit onderzoek is gebleken dat een positieve benadering de bereidwilligheid, motivatie, bewustwording, en verbinding versterkt en uiteindelijk resulteert in transformatie van gedrags- en reactiepatronen.

De MasterMind training kan naar wens in verschillende vormen en frequenties worden vormgegeven en aangeboden. Aan de hand van de wensen en doelen kan een op maat gemaakt pakket worden samengesteld. De MasterMind training is innovatief en oplossingsgericht.

Samen met u bekijken wij welke kant u op wilt met uw dienstverlening en interne organisatiecultuur en leren wij u hoe u daar op de beste manier kunt komen.

Onze MasterMind is bestemd voor u als professional die wil leren divers te denken en te handelen! Door bewustwording van unconscious bias kan worden toegewerkt naar een inclusieve en open werksfeer, waarin de prestaties op individueel niveau en teamniveau kunnen worden verbeterd en de doelen van uw organisatie op een snelle en efficiënte wijze kunnen worden bereikt. Dit leidt tot een return on Joy, Investment and Time!

Wij richten ons op professionals die klaar zijn voor een nieuwe benadering en onderkennen dat kennis van hun eigen denkproces en de achtergrond van hun doelgroep van essentieel belang is voor een goede taakvervulling.

Onze Mastermind training wordt onder andere aangeboden als een regulier onderdeel van het curriculum van de rechtspraak (rechters opleiding), Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hierin vindt een verdieping plaats van de thema’s ‘Etnisch profileren’ en ‘Unconscious Bias,’ diversiteit en inclusie. Daarnaast wordt onze training aangeboden bij gemeenten en overige overheidsorganisaties voor zeer diverse functietypen.

JIK Productions heeft zich tevens gespecialiseerd in het doen van onderzoek naar gedrag van medewerkers en de organisatiecultuur. Het onderzoek vindt plaats vanuit controlling (sturen van gedrag van medewerkers) en het verandermanagement. Daarnaast wordt de verbinding gelegd met de organisatiedoelen, strategie en beleid en denken wij graag met u mee hoe de professionele verbinding kan worden versterkt nu het werk op afstand plaatsvindt. Wij stellen de factoren die aan predisposities ten grondslag liggen aan de orde in onze Mastermind trainingen en maken de vertaalslag naar de functie of organisatie.

De MasterMind is bedoeld voor professionals die er klaar voor zijn om te excelleren in hun dienstverlening. Zij willen inzicht verwerven in intermenselijke communicatie en reactiepatronen, zodat zij hierop in de uitvoering van hun taken en in hun dagelijks leven kunnen anticiperen.

Herkent u zich hierin en wilt u tegelijkertijd leren om weer voldoening te halen uit uw werk en een noemenswaardig verschil maken in onze maatschappij? Dan zijn wij u graag van dienst!

Samen met u zullen wij uw zichtveld verder verbreden en invulling geven aan uw missie om een wezenlijke invloed uit te oefenen.

Onze Innovatieve benadering zal een beleving zijn om nooit te vergeten.

Bent u er klaar voor om Master te worden over uw eigen “Mind” en die van uw doelgroep?

We kunnen niet wachten om met u aan de slag te gaan!

Hartelijke groet,

JIK Productions